Lương: 7001,000 USD

Địa điểm: Văn phòng Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 17/01 — 16/02/2020

Chia sẻ:

Facebook Google

Mô tả công việc

-Chịu trách nhiệm vận hành, phát triển, nâng cấp, bảo trì hệ thống phần mềm ứng dụng hiện tại như: phần mềm quản lý ERP, HRM, App, hệ thống báo cáo.

- Tham gia nghiên cứu và đánh giá, đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cấp, tích hợp hệ thống thống giữa các ứng dụng trong doanh nghiệp.

- Phát triển các ứng dụng quản trị nội bộ trong doanh nghiệp, các tích hợp mới nhằm tạo ra các công cụ hỗ trợ cho việc vận hành, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, phát triển kịp với xu hướng công nghệ hóa như các giải pháp mobile app, tự động hóa, xây dựng hệ thống data warehouse, hệ thống báo cáo BI, ….

- Hỗ trợ người dùng công nghệ thông tin để xử ý, hướng dẫn, các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

- Xây dựng các tài liệu phân tích, hướng dẫn người dùng đối với các ứng dụng công nghệ thông tin trong công ty.

- Báo cáo theo tháng, quý, năm và báo cáo theo yêu cầu.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Giới tính (Gender)
Trình độ học vấn (Education)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển