Thời gian làm việc tại siêu thị như thế nào?

 13/01/2023

Thời gian làm việc của cửa hàng sẽ xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 7 giờ 45 đến 15 giờ 15 và Ca tối 15 giờ 15 đến 22 giờ 15.

Share: 

Tuyển dụng mới nhất