Tôi được hưởng lợi ích gì khi làm việc tại Kids Plaza?

 13/01/2023

Khi làm việc tại Kids Plaza, các bạn sẽ được hưởng những chế độ như sau:Lương thưởng cạnh tranh. Được tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty. Mức lương thưởng tháng 13. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty. Môi trường làm việc năng động, thân thiện; đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng. Thưởng đánh giá năng lực theo tháng/quý/năm, thưởng thâm niên.

Share: 

Tuyển dụng mới nhất