VÌ SAO HỒ SƠ CỦA TÔI CÓ TÌNH TRẠNG “HỒ SƠ KHÔNG PHÙ HỢP”?

 17/11/2022

Qua quá trình đánh giá, nếu hồ sơ của bạn ở tình trạng không phù hợp khi thuộc một trong những trường hợp sau trường hợp sau: Khi sàng lọc hồ sơ của bạn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Công việc của bạn ứng tuyển đã tạm ngưng tuyển dụng. Qua quá trình phỏng vấn, kinh nghiệm và năng lực bạn chưa phù hợp với vị trí này.

Share: 

Tuyển dụng mới nhất