Phỏng vấn xong bao lâu tôi được nhận thông báo trúng tuyển?

 13/01/2023

Trong 24 giờ kể từ khi có kết quả phỏng vấn, bộ phận tuyển dụng sẽ thông báo với ứng viên qua số điện thoại cá nhân và cập nhật thông tin kết quả phỏng vấn trên website. Các bạn có thể xem trực tiếp thông tin trong mục Tra cứu kết quả tuyển dụng.

Share: 

Tuyển dụng mới nhất