Khi đi làm có bắt buộc phải tham gia Bảo Hiểm Xã Hội không?

 13/01/2023

Khi kí hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội là quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, nên tham gia bảo hiểm xã hội là bắt buộc.

Share: 

Tuyển dụng mới nhất