SAU KHI ỨNG TUYỂN, BAO LÂU SẼ CÓ LỊCH PHỎNG VẤN?

 17/11/2022

Bên bộ phận tuyển dụng sẽ liên hệ hẹn phỏng vấn với bạn trong 24 giờ kể từ khi bạn điền thành công thông tin ứng tuyển!

Share: 

Tuyển dụng mới nhất