MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NỘI BỘ LÀ LÀM GÌ? LƯƠNG BAO NHIÊU?

 28/04/2023

Kế toán nội bộ là một trong những công việc quan trọng và cần thiết trong một tổ chức, công ty. Bạn đang có dự định ứng tuyển vào vị trí này nhưng chưa nắm rõ được những công việc cần phải làm? Hãy tham khảo ngay phần mô tả công việc kế toán nội bộ ngay dưới đây!

Vị trí kế toán nội bộ là gì?

Vị trí kế toán nội bộ là một vị trí trong bộ phận kế toán của một doanh nghiệp, tổ chức hoặc công ty, chịu trách nhiệm về việc quản lý các hoạt động kế toán và tài chính nội bộ của doanh nghiệp đó. Cụ thể, kế toán nội bộ là người phụ trách việc thu thập, phân tích và báo cáo thông tin kế toán và tài chính liên quan đến hoạt động của công ty.

Mô tả công việc kế toán nội bộ

Công việc kế toán nội bộ (hay còn gọi là kế toán quản trị) là một trong những vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán của các công ty và doanh nghiệp. Công việc này có một số nhiệm vụ chính như sau:

 • Quản lý hồ sơ kế toán: Phải quản lý các tài liệu kế toán như hóa đơn, biên lai, chứng từ, báo cáo tài chính, sổ sách và các tài liệu khác. Việc quản lý này phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, truy xuất được và tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Theo dõi và phân tích tài khoản nội bộ của công ty: Phải theo dõi và phân tích các tài khoản nội bộ của công ty như tài sản cố định, hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản nợ phải trả,… để đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào hệ thống kế toán là chính xác và đầy đủ.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính: Chuẩn bị báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận và lỗ và báo cáo tài sản cố định. Đối với các công ty lớn, kế toán nội bộ còn phải hỗ trợ cho bộ phận kế toán tổng hợp trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính bán niên và năm.
 • Thực hiện kiểm soát ngân sách: Thực hiện kiểm soát ngân sách và giám sát chi phí để đảm bảo rằng các khoản chi tiêu của công ty được thực hiện trong phạm vi ngân sách được phê duyệt và không vượt quá ngân sách của công ty.

Tham khảo phần mô tả công việc kế toán nội bộ

 • Tính toán và phân bổ chi phí: Phải tính toán và phân bổ chi phí cho các hoạt động của công ty để đảm bảo rằng các chi phí được phân bổ đúng cách và chính xác.
 • Phân tích và đưa ra các khuyến nghị cải tiến: Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức và đưa ra các khuyến nghị cải tiến để cải thiện quản lý tài chính và tăng cường hiệu quả hoạt động. Có thể phân tích các số liệu tài chính để tìm ra các khu vực có thể tối ưu hoá chi phí, tăng thu nhập hoặc tối đa hóa lợi nhuận.
 • Tuân thủ các quy định kế toán và thuế: Kế toán nội bộ phải đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định kế toán.
 • Hỗ trợ cho quản lý: Hỗ trợ cho quản lý trong việc ra quyết định về chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách và các vấn đề khác liên quan đến tài chính của công ty.
 • Đối thoại với các đối tác: Kế toán nội bộ có thể tham gia vào các cuộc đàm phán hợp đồng với đối tác hoặc khách hàng để đảm bảo rằng các điều khoản tài chính được thỏa thuận hợp lý và đảm bảo lợi ích của tổ chức.

Trên đây là một số công việc chính của kế toán nội bộ. Công việc này yêu cầu kế toán nội bộ có kiến thức chuyên môn vững vàng về kế toán, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng quản lý tài chính tốt.

Kế toán nội bộ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, kỹ năng

Nhân viên kế toán nội bộ cần kỹ năng gì?

Nhân viên kế toán nội bộ có nhiều trách nhiệm quan trọng trong việc quản lý và xử lý thông tin tài chính của công ty. Dưới đây là một số kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong vị trí này:

 • Kỹ năng xử lý số liệu: Cần phải có khả năng xử lý và phân tích số liệu tài chính, bao gồm việc nhập liệu, kiểm tra số liệu, phân tích báo cáo tài chính và các biểu đồ phân tích tài chính.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Cần phải biết sử dụng các phần mềm kế toán để quản lý thông tin tài chính của công ty, bao gồm phần mềm nhập liệu, phần mềm xử lý số liệu và phần mềm báo cáo tài chính.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Cần phải có khả năng quản lý thời gian để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu của công việc.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Cần phải có khả năng giải quyết các vấn đề tài chính và xử lý các sự cố tài chính liên quan đến thông tin tài chính của công ty.
 • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin tài chính được chia sẻ và xử lý đúng cách.

Các kỹ năng cần thiết giúp hoàn thành công việc kế toán nội bộ

Cập nhật mức lương của vị trí kế toán nội bộ

Mức lương của vị trí kế toán nội bộ thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, quy mô và ngành nghề của tổ chức.

Tuy nhiên, trung bình mức lương cho vị trí kế toán nội bộ tại Việt Nam dao động từ 9 triệu đến 15 triệu đồng/tháng, với các vị trí cao hơn hoặc kinh nghiệm làm việc lâu hơn có thể đạt mức lương cao hơn. Ở các quốc gia phát triển, mức lương của vị trí này thường cao hơn, có thể từ 2.000 USD đến 6.000 USD/tháng tùy vào yêu cầu của các tổ chức và quy mô công việc.

Tuy nhiên, mức lương cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian hay thị trường lao động.

Mức lương của nhân viên kế toán nội bộ tùy thuộc vào trình độ của bạn

Qua đây, bạn có thể tham khảo phần mô tả công việc kế toán nội bộ để hiểu hơn về những yêu cầu, kỹ năng của vị trí này. Bạn cần nỗ lực không ngừng để trau dồi kinh nghiệm nhằm đạt được mức lương như kỳ vọng khi ứng tuyển vào vị trí này!

>>> Xem thêm: Mô tả công việc kế toán bán hàng là làm gì? Lương bao nhiêu?

Share: 

Tuyển dụng mới nhất